HomeAbout usContact usAdvertiseGuidelinessite maprss


Svin influensaepidemi har orsakat stor oro över de eventuella konsekvenser eftersom det inte finns något livskraftigt vaccin som kommer att råda bot på sjukdomen. Svin Flu är egentligen, enligt CDC, en kombination (eller rekombination) av gris, aviär (fågel) och antingen får eller ko-virus. På något sätt alla dessa olika virus kombinerade sig samman och hoppade arter till människor. Sound familiarWhen aidsviruset först började göra nyheter om 1981, vi fick höra av CDC att 3 afrikaner hade sex med en grön apa och dessa normala homebodies sedan började reser över hela världen och sprida aids till resten av världen. Nu vi har blivit ombedda att tro något lika absurt som har hänt med tre olika virus kan ge denna nya svin influensaepidemi. Från och med den 24 april 2009 av dessa är den nuvarande statistik: 149 döda i Mexiko, 1614 smittade 40-infekterade i USA 6 smittade i Kanada 10 smittade i Nya Zeeland 20 misstänkt smittade i Spanien 14 misstänkta i Britai";
  • home
  • xml
  • Copyright © 2009. All Rights Reserved.