HomeAbout usContact usAdvertiseGuidelinessite maprss


en respiratorisk sjukdom hos grisar som utlöses av ett virus som kallas H1N1. Den nya stam av H1N1 är en dödlig kombination av virus från grisar, fåglar och människor. De symptom på Svin Flu är plötslig feber, hosta, extrem trötthet och muskelvärk. Det finns också diarré och kräkningar mer än normalt flu.Risk faktorer: Medicinska experter säger att människor som är utsatta områden där svin flock är risk att drabbas av viruset. De stammar av svin influensa sällan vidare från människa till människa. I sällsynta fall kan viruset muterar till en form som kan gå från en person till en annan. Den stam som ansvarar för 2009 svin influensa utbrott har uppenbarligen genomgått en sådan mutation och kan stanna på det viset under en längre period av time.Can svin influensa kan förebyggas eller botas Det finns inget vaccin som kan förhindra svin influensa. Medicinen gillar Tamiflu och Relenza kan vara effektiva, om man tar i ett tidigt skede av disease.Is det farligt att äta griskött Swine Flu in;
  • home
  • xml
  • Copyright © 2009. All Rights Reserved.