HomeAbout usContact usAdvertiseGuidelinessite maprss


Svin Flu epidemien har forårsaket mye bekymring over mulige konsekvenser ettersom det ikke er levedyktig vaksine som vil bøte på sykdommen. Svin Flu faktisk er, ifølge CDC, en kombinasjon (eller recombination) av gris, avian (fugl) og enten sau eller ku virus. Noe alle disse separate virus kombinert seg sammen og hoppet arter for mennesker. Sound familiarWhen av AIDS-viruset først begynte å lage nyheter om 1981, ble vi fortalt av CDC at 3 afrikanere hatt sex med en grønn ape og disse normal homebodies deretter begynte reiser over hele verden og spre AIDS til resten av verden. Nå har vi blir bedt om å tro noe like absurd som har skjedd med tre separate virus forårsaker dette nye svin influensa-epidemien. Pr. 24. april 2009 disse er gjeldende statistikk: 149 døde i Mexico, 1614 smittet 40 smittet i USA 6 smittet i Canada 10 smittet i New Zealand 20 mistenkt smittet i Spania 14 mistenkte i Britai";
  • home
  • xml
  • Copyright © 2009. All Rights Reserved.