HomeAbout usContact usAdvertiseGuidelinessite maprss


urself, hvis du har svin influensa, kan du ha de beste legene i verden å ta vare på deg, men navnet på spillet er Flu Forebygging, og spørsmålet er hvordan du motstå får svin influensa eller annen influensa for at sak Du må få bakterie i kroppen for å avtale det svin influensa, og det betyr at det må komme inn i en åpning. Selv om du får spire på huden, er det ikke garanterer at du vil kontrakten svin Flu fordi den må angi via munn, nese eller øyne. De er de baner i kroppen. Hvis du har eller har en kirurgisk prosedyre gjort, for eksempel et sykehus pasienten, enn den kirurgiske selve siden er også en sti for bakteriene å gå inn i kroppen. Jeg skal gi deg noen grunnleggende ideer om hvordan du kan forhindre svin influensa, og for den saks skyld, colds og virus generelt. Vask de hendene og holde vaske dem. Hver gang du rister hendene med noen, du skjelver hendene med alle andre har de ristet hendene med, siden t";
  • home
  • xml
  • Copyright © 2009. All Rights Reserved.