HomeAbout usContact usAdvertiseGuidelinessite maprss


מחלות נשימה של חזירים המופעלות על ידי וירוס המכונה H1N1. החדש של מתיחות H1N1 הוא שילוב קטלני של וירוסים של חזירים, ציפורים בני אדם. הם סימפטומים של חזיר שפעת הם חום פתאומי, גניחה, תשישות קיצונית ו שריר aches. יש גם שלשול או הקאות יותר מאשר בדרך כלל flu.Risk גורמים: רפואי מומחים אומרים כי אנשים, אשר אינם חשופים באזורים בהם עדר חזירים בסיכון קבלנות של הווירוס. The strains של חזיר שפעת לעיתים נדירות לעבור בין בני אדם על מנת אנושית. במקרים נדירים, את הווירוס mutates לתוך טופס זה יכול לעבור מאדם אחד למשנהו. בלחץ אחראית 2009 חזיר שפעת פרוץ יש כנראה undergone כזה מוטציה ועלול להישאר ככה במשך תקופה ארוכה;
  • home
  • xml
  • Copyright © 2009. All Rights Reserved.