HomeAbout usContact usAdvertiseGuidelinessite maprss


לפלורידה ואת כל הדרך ברחבי אמריקה לניו יורק, חזיר שפעת הפך לנושא חם. כמה שרק 75 סטודנטים סנט פרנסיס ההכנה בית הספר קווינס יש חולה ביום חמישי. עוד יש חולה ביום שישי. מה בריאות רשמיים רוצה לדעת הוא היה זה חזיר שפעת או משהו יותר benign. Hype את זה על כל מספר גדול של אנשים חולים מקבל כ pandemic עלולה לגרום שיבוש גדול ואלפי הרוגים. ישנם פחדים לגבי הרכבה קטלני חזיר כי הוא וירוס שפעת דיווחו הרגו כמה שרק 60 אנשים במקסיקו, אחד הפקידים חשש כי בריאותו כבר seeped אל תוך ארצות הברית. א pandemic היא מגפה של מחלה מדבקת אשר משתרע על פני דרך אוכלוסיות גדולות האזור; למשל של היבשת, או אפילו worldwide.Mexican וארה\u0026quot;ב ב;
  • home
  • xml
  • Copyright © 2009. All Rights Reserved.