HomeAbout usContact usAdvertiseGuidelinessite maprss


rts nanonood ng baboy trangkaso sabihin sa amin na kapag ang trangkaso ay natagpuan sa isang lugar, ang buong komunidad ay maaaring QUARANTINED para sa 6 sa 12 na linggo, ang normal na oras para sa mga baboy trangkaso na tumakbo sa kanyang kurso, KUNG walang karagdagang outbreaks ay detected.The baboy 90 ARAW FOOD Supply yunit ay compact sapat upang magkasya sa ilalim ng pinaka malaking kama, o mag-impake sa isang malaking aparador. Ang kanyang ideal na para sa mga bahay, apartments, mga negosyo, pang-emerhensiyang operasyon centers, etc.Swine trangkaso Emergency Food SuppliesBeing handa para sa lahat ng uri ng emergency ay dapat na isang prayoridad para sa lahat sa US Sa more pananakot kaysa kailanman bago, alam namin na ang anumang bilang ng mga kaganapan ay maaaring maging karapatan sa paligid ng sulok. Pero kani-kanina lamang ang kanyang lubos na maliwanag na marami sa atin marahil ay may aming isip sa pang-ekonomiyang ikinababahala sa pinakadulo kahit. Ngunit alam kung ano ang aming ginagawa malaman ang tungk;
  • home
  • xml
  • Copyright © 2009. All Rights Reserved.