HomeAbout usContact usAdvertiseGuidelinessite maprss


Свине Грипът епидемията е причинена много загриженост за възможните последици, тъй като там не е жизнеспособно ваксина, която ще отстрани заболяване. Свине Грипът е действително, в зависимост от CDC, комбинация (или и двете) на свинско, по птиците (птичи) и или овца или крава вируси. Някак всички тези отделни вируси комбиниран сами заедно и скочи вид, към хората. Звук familiarWhen вируса на СПИН първи път е започнал да представя новините за 1981 г., бяхме казал от CDC 3 африканците, че са правили секс със зелена маймуна и тези нормални homebodies тогава започва пътуване по цел;
  • home
  • xml
  • Copyright © 2009. All Rights Reserved.